Desimaali (Kantaluku 10) to Vigesimaali (Kantaluku 20)

   


Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Desimaali+Kantaluku+10+yksikkoon+Vigesimaali+Kantaluku+20.phpKuinka monta Vigesimaali (Kantaluku 20) on yhdessä Desimaali (Kantaluku 10)?

Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Desimaali (Kantaluku 10) yksikköön Vigesimaali (Kantaluku 20).Muunna yksiköstä Desimaali (Kantaluku 10) yksikköön Vigesimaali (Kantaluku 20):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Lukujärjestelmä'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti , neliöjuuri (√), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Desimaali (Kantaluku 10)'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Vigesimaali (Kantaluku 20)'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '687 Desimaali (Kantaluku 10)'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettä. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Lukujärjestelmä'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '54 Desimaali (Kantaluku 10) to Vigesimaali (Kantaluku 20)' tai '24 Desimaali (Kantaluku 10) -> Vigesimaali (Kantaluku 20)' tai '79 Desimaali (Kantaluku 10) = Vigesimaali (Kantaluku 20)'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(94 * 9) Desimaali (Kantaluku 10)', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '687 Desimaali (Kantaluku 10) + 2061 Vigesimaali (Kantaluku 20)' tai '50mm x 48cm x 28dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 1,807 530 847 749 ×1028. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 28, ja varsinaiseen numeroon, tässä 1,807 530 847 749. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 1,807 530 847 749 E+28. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 18 075 308 477 490 000 000 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.