Kuutiosenttimetriä sekunnissa to Gallon (fluid, US) per minute

Mittayksikkökategoria:         

Lähtöarvo:
Lähtöyksikkö:
Haluttu yksikkö:
  Numerot kymmenpotenssimuodossa

Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Kuutiosenttimetriae+sekunnissa+yksikkoon+Gallon+fluid+US+per+minute.phpMuunna yksiköstä Kuutiosenttimetriä sekunnissa yksikköön Gallon (fluid, US) per minute (cm³/s yksikköön gpm):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Tilavuusvirta'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti (^), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Kuutiosenttimetriä sekunnissa [cm³/s]'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '948 Kuutiosenttimetriä sekunnissa'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettäesimerkiksi 'Kuutiosenttimetriä sekunnissa' tai 'cm3/s'. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Tilavuusvirta'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '73 cm3/s to gpm' tai '93 Kuutiosenttimetriä sekunnissa -> Gallon (fluid, US) per minute' tai '9 cm3/s = gpm' tai '6 Kuutiosenttimetriä sekunnissa to gpm' tai '15 cm3/s to Gallon (fluid, US) per minute'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(70 * 67) cm3/s', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '948 Kuutiosenttimetriä sekunnissa + 2844 Gallon (fluid, US) per minute' tai '22mm x 49cm x 23dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 7,072 809 935 637 4×1031. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 31, ja varsinaiseen numeroon, tässä 7,072 809 935 637 4. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 7,072 809 935 637 4E+31. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 70 728 099 356 374 000 000 000 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.


Kuinka monta Gallon (fluid, US) per minute on yhdessä Kuutiosenttimetriä sekunnissa?

1 Kuutiosenttimetriä sekunnissa [cm³/s] = 0,015 850 323 141 489 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] - Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Kuutiosenttimetriä sekunnissa yksikköön Gallon (fluid, US) per minute.