Mikroradiaani to Tykistön piiru (NATO)

Mittayksikkökategoria:         

Lähtöarvo:
Lähtöyksikkö:
Haluttu yksikkö:
  Numerot kymmenpotenssimuodossa

Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Mikroradiaani+yksikkoon+Tykistoen+piiru+NATO.phpMuunna yksiköstä Mikroradiaani yksikköön Tykistön piiru (NATO) (µrad yksikköön Tykistön piiru (NATO)):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Kulma'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti (^), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Mikroradiaani [µrad]'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Tykistön piiru (NATO)'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '759 Mikroradiaani'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettäesimerkiksi 'Mikroradiaani' tai 'µrad'. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Kulma'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '3 µrad to Tykistön piiru (NATO)' tai '4 Mikroradiaani -> Tykistön piiru (NATO)' tai '78 µrad = Tykistön piiru (NATO)' tai '21 Mikroradiaani to Tykistön piiru (NATO)'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(40 * 40) µrad', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '759 Mikroradiaani + 2277 Tykistön piiru (NATO)' tai '77mm x 22cm x 97dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 1,303 209 988 140 8×1031. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 31, ja varsinaiseen numeroon, tässä 1,303 209 988 140 8. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 1,303 209 988 140 8E+31. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 13 032 099 881 408 000 000 000 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.


Kuinka monta Tykistön piiru (NATO) on yhdessä Mikroradiaani?

1 Mikroradiaani [µrad] = 0,001 018 591 635 788 1 Tykistön piiru (NATO) - Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Mikroradiaani yksikköön Tykistön piiru (NATO).