Nanosteradiaani to Pikosteradiaani

   

  Numerot kymmenpotenssimuodossa


Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Nanosteradiaani+yksikkoon+Pikosteradiaani.phpKuinka monta Pikosteradiaani on yhdessä Nanosteradiaani?

1 Nanosteradiaani [nsr] = 1 000 Pikosteradiaani [psr] - Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Nanosteradiaani yksikköön Pikosteradiaani.Muunna yksiköstä Nanosteradiaani yksikköön Pikosteradiaani (nsr yksikköön psr):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Avaruuskulma'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti (^), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Nanosteradiaani [nsr]'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Pikosteradiaani [psr]'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '820 Nanosteradiaani'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettäesimerkiksi 'Nanosteradiaani' tai 'nsr'. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Avaruuskulma'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '63 nsr to psr' tai '32 Nanosteradiaani -> Pikosteradiaani' tai '38 nsr = psr' tai '7 Nanosteradiaani to psr' tai '61 nsr to Pikosteradiaani'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(98 * 17) nsr', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '820 Nanosteradiaani + 2460 Pikosteradiaani' tai '54mm x 69cm x 9dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 2,559 999 976 704 ×1023. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 23, ja varsinaiseen numeroon, tässä 2,559 999 976 704. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 2,559 999 976 704 E+23. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 255 999 997 670 400 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.