Sievert sekunnissa -> Vuotuinen raja (ICRP)

Mittayksikkökategoria:         

Lähtöarvo:
Lähtöyksikkö:
Haluttu yksikkö:
  Numerot kymmenpotenssimuodossa

Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Sievert+sekunnissa+yksikkoon+Vuotuinen+raja+ICRP.phpMuunna yksiköstä Sievert sekunnissa yksikköön Vuotuinen raja (ICRP):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Säteilyannos'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti (^), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Sievert sekunnissa [Sv/s]'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Vuotuinen raja (ICRP)'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '144 Sievert sekunnissa'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettäesimerkiksi 'Sievert sekunnissa' tai 'Sv/s'. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Säteilyannos'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '59 Sievert sekunnissa yksikkoon Vuotuinen raja (ICRP)' tai '30 Sv/s -> Vuotuinen raja (ICRP)' tai '1 Sv/s = Vuotuinen raja (ICRP)'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(18 * 31) Sv/s', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '144 Sievert sekunnissa + 432 Vuotuinen raja (ICRP)' tai '47mm x 30cm x 95dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 3,488 593 795 414 3×1030. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 30, ja varsinaiseen numeroon, tässä 3,488 593 795 414 3. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 3,488 593 795 414 3E+30. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 3 488 593 795 414 300 000 000 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.


Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Sievert sekunnissa yksikköön Vuotuinen raja (ICRP): 1 Sievert sekunnissa [Sv/s] = 1 577 880 000 Vuotuinen raja (ICRP)