Foot of mercury to Metri vesipatsasta

Mittayksikkökategoria:         

Lähtöarvo:
Lähtöyksikkö:
Haluttu yksikkö:
  Numerot kymmenpotenssimuodossa

Suora linkki tähän laskimeen:
https://www.muunna.info/muunna+yksikosta+Foot+of+mercury+yksikkoon+Metri+vesipatsasta.phpMuunna yksiköstä Foot of mercury yksikköön Metri vesipatsasta (ftHg yksikköön mH2O):

  1. Valitse luettelosta oikea kategoria, tässä tapauksessa 'Paine'.
  2. Syötä sitten arvo, jonka haluat muuntaa. Peruslaskutoimitukset: yhteen- (+), vähennys- (-), kerto- (*, x), jakolaskut (/, :, ÷) ja eksponentti (^), sulkeet ja p (pii) ovat sallittuja tässä vaiheessa.
  3. Valitse luettelosta yksikkö, joka vastaa muunnettavaa arvoa, tässä tapauksessa 'Foot of mercury [ftHg]'.
  4. Valitse lopuksi yksikkö, johon arvo muunnetaan, tässä tapauksessa 'Metri vesipatsasta [mH2O]'.
  5. Tuloksen saamisen jälkeen se voidaan pyöristää tiettyyn desimaaliin mikäli tarkoituksellista.


Tämän laskimen avulla muunnettava arvo voidaan syöttää alkuperäisen mittayksikön kanssa yhdessä, esimerkiksi '517 Foot of mercury'. Tätä tapaa käytettäessä voidaan käyttää joko yksikön täyttä nimeä tai sen lyhennettäesimerkiksi 'Foot of mercury' tai 'ftHg'. Laskin valitsee tämän jälkeen muunnettavan yksikön kategorian, tässä tapauksessa 'Paine'. Tämän jälkeen laskin muuntaa syötetyn arvon tunnettuun, soveltuvaan yksikköön. Löydät tuloslistalta myös alun perin haluamasi muunnoksen. Arvo voidaan vaihtoehtoisesti myös syöttää seuraavasti: '2 ftHg to mH2O' tai '25 Foot of mercury -> Metri vesipatsasta' tai '39 ftHg = mH2O' tai '49 Foot of mercury to mH2O' tai '70 ftHg to Metri vesipatsasta'. Tässä käyttötavassa laskin selvittää välittömästi mihin yksikköön alkuperäinen arvo on tarkoitettu muunnettavaksi. Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, vältetään tällä tavalla oikean valinnan etsintä pitkältä listalta kategorioita ja tuettuja yksiköitä. Laskin hoitaa valinnan, mahdollistaen näin laskutoimituksen suorittamisen vain sekunnin murto-osassa.

Laskin tukee myös matemaattisten lausekkeiden käyttöä. Numeroita voidaan siis laskea sekä yhteen, esimerkiksi '(88 * 43) ftHg', mutta myös erilaisia mittayksiköitä voidaan laskea yhteen suoraan muunnoksen kautta. Laskutoimitus voi esimerkiksi näyttää seuraavalta: '517 Foot of mercury + 1551 Metri vesipatsasta' tai '26mm x 2cm x 6dm = ? cm^3'. Näin yhteen laskettujen mittayksiköiden tulee luonnollisesti sopia yhteen ja toimia samassa laskutoimituksessa.

Mikäli valintamerkki on asetettu kohtaan Numerot kymmenpotenssimuodossa, näytetään vastaus eksponentiaalina, esimerkiksi 9,638 875 961 668 9×1026. Tässä esitysmuodossa numero segmentoidaan eksponenttiin, tässä 26, ja varsinaiseen numeroon, tässä 9,638 875 961 668 9. Laitteilla, joiden numeronäytöt ovat rajalliset, esimerkiksi taskulaskimet, numerot voidaan myös kirjoittaa muodossa 9,638 875 961 668 9E+26. Tämä tekee etenkin erittäin suurten tai erittäin pienten numeroiden lukemisen helpommaksi. Mikäli valintamerkkiä ei ole asetettu, esitetään tulos tavanomaisella tavalla, jossa yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavalta: 963 887 596 166 890 000 000 000 000. Tulosten esitystavasta riippumatta tämän laskimen maksimitarkkuus on 14 desimaalia. Tämän tulisi olla tarpeeksi tarkka useimmille käyttötarkoituksille.


Kuinka monta Metri vesipatsasta on yhdessä Foot of mercury?

1 Foot of mercury [ftHg] = 4,143 900 195 587 Metri vesipatsasta [mH2O] - Mittayksiköiden laskuri, jonka avulla arvoja voi muuntaa arvoja esimerkiksi yksiköstä Foot of mercury yksikköön Metri vesipatsasta.